2013. november 27., szerda

Gyermekkor-vízió / Childhood illusion

Egy nyár gyermekként: mint az örökkévalóság. Azután valahogy felgyorsul az idő. Most egy év úgy telik el, mintha semmi sem történt volna. Kísérletekkel igazolt megfigyelés, hogy az idő múlásának érzékelése változik az életkorral. Ma nekem: illúzió a gyermekkor, sosem volt tünemény. Nem valóság. Nem-valóság. Lehet a múlt valóság? Weöres Sándor Öröklét c. versében különös szemléletét adja az időnek: ami elmúlt, az valóság csak igazán, hisz azon már nem változtat semmi.

http://vers-repertoar.blogspot.hu/2009/05/weores-sandor-oroklet.html


A köznapi felfogás szerint az időt a változások során értelmezzük; egy rendszer egymást követő, egymástól különböző állapotaiból következik a "haladás" a múltból a jövő felé. Az emberi érzékelés azt sugallja, hogy az idő "egyenletesen" telik, ám persze ez sem igaz. Az idődilatáció relativisztikus jelenségére közismert példa a következő: tegyük fel, hogy a Földről indított űrhajó sebessége megközelíti a fénysebességet. Míg az űrhajósok számára néhány év telik el, addig számunkra - a Földön - elmúlik több ezer év. És vajon a "haladási irány" kőbe vésett szabály lenne? Bármilyen hihetetlen, nem az. Ma már tudjuk, hogy bizonyos kölcsönhatások (a szubatomi részecskék szintjén) csak akkor értelmezhetők, ha feltételezzük: az idő apró lépésekben visszafelé is folyik/folyhat.

Bármennyire kiszakad az ember kicsit a hétköznapi IDŐ szorításából a fentieken elmélkedve, szörnyű a korlát, ami bennünket körülvesz és fogva tart. Mire az ember elkezdene örülni egy-két dolognak, addigra vége a játéknak. A gyermekkor - és az örökkévalóság érzése - úgy múlt el, mintha sose lett volna.

A fák illatára
a Hold arcára
hangtalan háló borul.
Mondják, hogy múlik,
bár tényleg kimúlna a lélektelen
csak-előre-rohanó
végtelen.

"Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel" (Zsoltárok 90)

„A sebesség szédítővé a táj csendjéhez képest válik. Összezsugorítja, elvonja, megszünteti a teret, nem egyre gyorsabb járműveken, hanem a gyorsuló fejlődés mítoszán repülünk a jövő szárnyas hírnökeiként. Közben mintha az egészben lenne valami bornírt, csökött, idióta, önző; egy berlini ünnepségen az irodalmat támogató vasúti társaság elnöke úgy dicsérte a vasút fejlődését, hogy száz éve egy úton befejezhettél egy regényt, ma már csak egy verseskönyvet tudsz elolvasni ugyanazon az úton, holnap max egy újságot.” (Garaczi László)

Ferde arcomra szilánkok hullanak,
csendesülve röpködnek bogarai
az elmúlt időnek.
Te vagy a szellemet idéző,
kezemből kiesett fonál.
Elmúló tekintetem elé
rozsdás kardok dőlnek.


 

A  summer holiday for a child: like eternity. Then somehow time speeds up. Now a year is gone as if nothing happened in it. It is known that the perception of time changes with age. Now, to me, childhood is illusion, phantasm. Not real. Non-reality. Can the past be reality? Hungarian poet Weöres Sándor gave us an interesting view, he describes past events as the only reality that can never be changed.

http://www.babelmatrix.org/works/hu/We%C3%B6res_S%C3%A1ndor-1913/%C3%96r%C3%B6kl%C3%A9t/en/24354-Eternity

In everyday life, we understand time by perceiving changes. Subsequent and different states of a physical system make it possible for us to perceive and describe time, "flowing" from the past towards the future. Human perception suggests that time advances evenly and consistently. However, time dilation, a relativistic phenomenon, opposes to that. A well-known example or thought experiment is, when a spaceship launched from Earth is gathering speed and approaches the speed of light. By the time the astronauts spend a couple of years travelling at that speed, several thousand years have passed for observers on Earth. And is the direction of time a lapidary, fundamental, unchangeable thing as one would think? Well, it isn't. Today we know that some physical interactions on the quantum level can no otherwise be interpreted but assuming that time can flow backwards, at least in very small steps.


Thinking of all that, one might, for a moment, feel a little bit released from the prison of TIME that surrounds us. But then... It's still a prison. To me, thinking about time is still horrible. By the time you learn to be happy about a few things, the whole game is over. Childhood, and the perception of eternity, are gone for ever.

"A thousand years in your sight
    are like a day that has just gone by,
    or like a watch in the night." (Book of Psalms 90)
2013. november 21., csütörtök

Még egy kis önreklám / More self-promotion

Képeim a Facebookon / My images on Facebook:

https://www.facebook.com/fodor.peter.758/photos_albums

https://www.facebook.com/fodor.peter.photography
Egy kis önreklám / A little bit of self-promotion :)

Munkáim megrendelhetők a következő weboldalakon keresztül. Ezek úgynevezett Print-on-Demand oldalak; vagyis többféle méretben és kivitelben kínálnak művészi nyomatokat, rendelhető pl. papírkép, keretezett papírkép és vászonkép. Minden kérdésnek, visszajelzésnek örülnék. Természetesen a legjobban megrendeléseknek; de az is érdekel, hogy mi a véleményetek/véleményük ezekről az oldalakról pl. a webes felület kinézetét, használhatóságát illetően.
 

Prints of my works can be purchased through these websites. These are Print-on-Demand sites: among other things they offer art prints, framed prints, canvas prints in various sizes. I would be glad to receive any questions and/or feedback. Of course, orders would rejoice me the most, but I am also interested in your opinion on these sites, for example, what you think about their design and usability.

http://www.behance.net/fodorpeter
http://www.redbubble.com/people/fodorpetya/
http://www.artflakes.com/en/shop/fodorpetya
http://fodorpetya.deviantart.com/
http://fodorpetya.imagekind.com/
http://society6.com/fodorpetya
http://www.saatchionline.com/profiles/index/id/500726
http://fineartamerica.com/profiles/peter-fodor.html

2013. november 20., szerda

Felismerések / Revelations

Van, hogy csendesen lopóznak az életünkbe. Van úgy is, hogy ránk zuhannak. Intuíció. Newton almája. Mikor a rendelkezésre álló információtengerből a tudat azt az egyetlen magyarázatot ragadja meg, amelyik helytálló. Mekkora ennek a valószínűsége? Csekély. Márpedig gyakran megtörténik, hogy összeáll a kép. Persze, nem mindenkinek. Honnan származik az információ? Valóban minden szükséges kiindulópont hozzáférhető az elme raktárában? Vagy kívülről érkezik? Van olyan, hogy kívülről? Visszautalás: holovilág, egység, kvantum-összefonódás. Ha utóbbiak vannak, akkor kívül és belül, fent és lent egy és ugyanaz. Jung szinkronicitása lassan kiemelkedik a pince homályából. Közös tudat(alatti); az anyag nem más, mint a tudat "legalsó" rétege.

Sometimes they stalk into our lives quietly. It also happens that they virtually plunge into one's consciousness. Intuition. Newton's apple. When, from the shoreless ocean of information, consciousness grabs just the right explanation. One might consider this unlikely, nevertheless, it happens every day. Where is the source of information? Are all starting-points stored in the mind? Or do we need to get pieces of information from outside? Is there such thing as "outside"? I refer to former entries: holographic universe, oneness, quantum entanglement. Should the latter exist, then inside and outside, up and down are just the same. Jung's synchronicity is slowly emerging from the dungeon. Collective unconscious. Collective consciousness. Matter is nothing else but the deepest level of consciousness.

2013. november 13., szerda

Holovilág / Holographic Universe

Egység. Összetartozás. Részben az egész. Ősi tanítások és a modern tudomány kezet fognak. Ha egy hologramot széttördelünk, minden egyes darab tartalmazza az egészben található teljes információt. Az emlékek nem az agy valamely konkrét területén tárolódnak, hanem az egész agyban, mindenütt. A különállás illúzió. Hal az akváriumban (David Bohm gondolatkísérlete). Két külön kamerával figyeljük ugyanazt a halat, két különböző szögből. Ha nincs tudomásunk a kísérleti berendezés elrendezéséről, két külön halnak gondoljuk őket. A hal elfordul, mi azt látjuk, hogy az "egyik hal" is fordul egyet, meg a "másik" is, ugyanabban a pillanatban. Hiszen ugyanarról a halról van szó. Kvantummechanika. Kvatum-összefonódás. Ha két részecskét, melyek korábban kölcsönhatásba léptek egymással, eltávolítunk egymástól, majd az egyik részecske valamely jellemzőjét (pl. spin vagy polaritás) megmérjük, tudható a másik részecskénél mérhető eredmény is. Mintha kommunikálnának egymással, mégpedig anélkül, hogy az információ átviteléhez időre lenne szükség. Több, mint valószínű, hogy az információ nem "utazik", hanem eleve jelen van, vagyis a két részecske a valóság egy mélyebb szintjén egy és ugyanaz.

Unity. Oneness. The whole in the part. Ancient teachings and modern science shake hands. If we break a hologram into parts, every part will contain all information that was originally present in the whole. Memories are not stored in a particular part of the brain but they are present in the whole brain. Separatedness is an illusion. David Bohm's fish tank. "Bohm illustrates this higher-dimensional reality by showing the relationship of two televised images of a fish tank, where the fish are seen through two walls at right angles to one another." http://www.bizcharts.com/stoa_del_sol/plenum/plenum_3.html
If we do not know about the arrangement of the experiment's elements, we may presume that two fish are present in it. When "one of them" is taking a turn, we can see that "the other one" is taking a turn at the same moment. Of course, as there is only one fish. Quantum mechanics.
"Quantum entanglement is a physical phenomenon that occurs when pairs (or groups) of particles are generated or interact in ways such that the quantum state of each member must subsequently be described relative to each other.
Quantum entanglement is a product of quantum superposition. However, the state of each member is indefinite in terms of physical properties such as position, momentum, spin, polarization, etc. in a manner distinct from the intrinsic uncertainty of quantum superposition. When a measurement is made on one member of an entangled pair and the outcome is thus known (e.g., clockwise spin), the other member of the pair is at any subsequent time always found (when measured) to have taken the appropriately correlated value (e.g., counterclockwise spin). There is thus a correlation between the results of measurements performed on entangled pairs, and this correlation is observed even though the entangled pair may be separated by arbitrarily large distances." http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

As if the two particles communicated with each other. It is almost certain that information is not "travelling" here, instead, it is present everywhere, meaning that the two particles are not separated at all on a deeper level of reality.

2013. november 12., kedd

A fal / The wall

A fal. Az örök akadály, amit nem tudunk átlépni. (?) Tudja-e az állat saját halálát? Ami a hatalmunk, az gyengeségünk is. Honnan van az emberben a létezés képessége; ilyen súly alatt? Az alagúthatás során a részecskék képesek áthatolni olyan gátakon, melyeken a klasszikus fizika törvényei szerint nem lenne lehetséges. Bizonyos valószínűsége a lehetetlennek is van.

The wall. The ultimate border we cannot pass. (?) Is an animal aware of its own fate? Our power is our weakness. From where did man get the power to exist at all, under such a heavy load? Quantum tunneling refers to the quantum mechanical phenomenon where a particle tunnels through a barrier that it classically could not surmount. Even the impossible has a particular probability.

A fal / The wall2013. november 11., hétfő

Ne hagyj cserben / Don't let me down

A kereszt, a feszület. Ne hagyj cserben. A kapaszkodás, a gyötrődés, az elveszejtés és a megtartás mozdulata. A kín szülte, nehezen kimondott szavak ideje, a félholt életé, az élve rothadásé. Elfordított fejek, lesütött szemek képe, csúfosan kifordult ámításé, ordító hazugságé.

A fõpapok és az egész fõtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék,
60. de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettõ,
61. s így vádaskodott: "Azt állította: Le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt újra fel tudom építeni."
62. A fõpap erre felállt és megkérdezte: "Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak?"

Leia mais em: http://www.bibliacatolica.com.br/katolikus-biblia/mate-evangeliuma/26/#ixzz2kNaS5HGq


The cross, the crucifix. Don't let me down. A movement of clinging and anguish, losing and holding. Time to say a couple of words; hardly uttered words born out of torment, half-existence, rotting alive. Time to see heads turned away, eyes fallen, disgraceful sham, vociferous lies.

The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death.

60But they did not find any, though many false witnesses came forward. Finally two came forward

61and declared, This fellow said, `I am able to destroy the temple of God and rebuild it in three days.'

62Then the high priest stood up and said to Jesus, Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?

http://neno.co.ke/bible/book/Mat/26/60
    Don't let me down / Ne hagyj cserben