2013. november 13., szerda

Holovilág / Holographic Universe

Egység. Összetartozás. Részben az egész. Ősi tanítások és a modern tudomány kezet fognak. Ha egy hologramot széttördelünk, minden egyes darab tartalmazza az egészben található teljes információt. Az emlékek nem az agy valamely konkrét területén tárolódnak, hanem az egész agyban, mindenütt. A különállás illúzió. Hal az akváriumban (David Bohm gondolatkísérlete). Két külön kamerával figyeljük ugyanazt a halat, két különböző szögből. Ha nincs tudomásunk a kísérleti berendezés elrendezéséről, két külön halnak gondoljuk őket. A hal elfordul, mi azt látjuk, hogy az "egyik hal" is fordul egyet, meg a "másik" is, ugyanabban a pillanatban. Hiszen ugyanarról a halról van szó. Kvantummechanika. Kvatum-összefonódás. Ha két részecskét, melyek korábban kölcsönhatásba léptek egymással, eltávolítunk egymástól, majd az egyik részecske valamely jellemzőjét (pl. spin vagy polaritás) megmérjük, tudható a másik részecskénél mérhető eredmény is. Mintha kommunikálnának egymással, mégpedig anélkül, hogy az információ átviteléhez időre lenne szükség. Több, mint valószínű, hogy az információ nem "utazik", hanem eleve jelen van, vagyis a két részecske a valóság egy mélyebb szintjén egy és ugyanaz.

Unity. Oneness. The whole in the part. Ancient teachings and modern science shake hands. If we break a hologram into parts, every part will contain all information that was originally present in the whole. Memories are not stored in a particular part of the brain but they are present in the whole brain. Separatedness is an illusion. David Bohm's fish tank. "Bohm illustrates this higher-dimensional reality by showing the relationship of two televised images of a fish tank, where the fish are seen through two walls at right angles to one another." http://www.bizcharts.com/stoa_del_sol/plenum/plenum_3.html
If we do not know about the arrangement of the experiment's elements, we may presume that two fish are present in it. When "one of them" is taking a turn, we can see that "the other one" is taking a turn at the same moment. Of course, as there is only one fish. Quantum mechanics.
"Quantum entanglement is a physical phenomenon that occurs when pairs (or groups) of particles are generated or interact in ways such that the quantum state of each member must subsequently be described relative to each other.
Quantum entanglement is a product of quantum superposition. However, the state of each member is indefinite in terms of physical properties such as position, momentum, spin, polarization, etc. in a manner distinct from the intrinsic uncertainty of quantum superposition. When a measurement is made on one member of an entangled pair and the outcome is thus known (e.g., clockwise spin), the other member of the pair is at any subsequent time always found (when measured) to have taken the appropriately correlated value (e.g., counterclockwise spin). There is thus a correlation between the results of measurements performed on entangled pairs, and this correlation is observed even though the entangled pair may be separated by arbitrarily large distances." http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

As if the two particles communicated with each other. It is almost certain that information is not "travelling" here, instead, it is present everywhere, meaning that the two particles are not separated at all on a deeper level of reality.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése